ÅRSMØTE BLE AVHOLDT 5 MARS PÅ BØVEN FJELLSTUGU!

Det så hyggelige årsmøte ble avsluttet med kaffe og winerbrød og litt løst prat! Det var 12 personer som møtte opp på årsmøte på Bøven Fjellstugu 5 mars, og møte foregikk i behersket og rolig former!

Et behersket årsmøte godkjente årsberetningen og regnskapet uten kommentar, ingen innkommende forslag og ingen fra styre

Styret er da som følger: leder Terje Ryen, styremedlemmer Jan Rydgren, Gunnar Rydgren og Einar Rudi, valgkomite: Gunnar Øen og Kristian Wear

Løypekjørere i 2021: Børre Bjertnes, Bjør O.Bråthen, Thore Dahlen, Morten Lobben, Knut R. Døhlen

Årsmøtet ga applaus til våre løypekjørere for innsatsen de har gjort for å kjøre så fine løyper som vi har, og at de til en hver tid ser etter bedre traseer for dere glade skiløpere. Tilsammen kjørte di 3770 km, 432,5 timer omgjort i 40 timers uke blir dette 10,81 uke med løypekjøring (husk dette er på dugnad) Det var i 2021 144 løype bidragsytre men vi har plass til mange fler.

Som dere ser av regnskapet ble det et underskudd for 2021 noe pga. lang sesong noe vi håper retter seg i 2022. Nevner at vi fikk litt økonomisk støtte fra Sør Aurdal kommune på kr. 11.500 og 49 hytteiere som ga oss grasrotandeler og takk for det

Så takk til alle som støtter oss med et løypebidrag i 2021, men vi tar gjerne i mot flere.

Det så hyggelige årsmøte ble avsluttet med kaffe og winerbrød og litt løst prat!


Støtt oss!

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift