Hølervassløypene

Historien vår

Historien vår

 

Litt om oss!

Så er det første året i Hølervassløypene et faktum, og jeg må si at det var en meget godt start år. Det er sikkert mange ting som kunne vært gjort bedre og annerledes, men vi har gjort så godt vi kan med de resursene vi hadde.

Det må bemerkes at alle som er involvert i løypelaget gjør det på frivillig basis og uten noen godtgjørelse.

I områdene rundt Hølervann, Bukfyll og Alketjern er det i dag  foreningen vår Hølervassløypene som er ansvarlige for å bekoste løypekjøringen. Hølervassløypene ble dannet i 2010, og de preparerer omtrent 50 km løyper med doble spor ved bruk av scooter gjennom vinteren. I området Hølervassløypene opererer, ligger det 315 hytter som drar direkte nytte av arbeidet løypelaget gjør. I tillegg knyttes løypenettet i Sør-Aurdal enda bedre sammen, noe som også gir andre hytteeiere og ikke minst lokalbefolkningen et enda bedre løypetilbud.

 Tidligere var det Sør-Valdres Utvikling (SVU) gjennom Valdres Destinasjon som var ansvarlig for oppkjøring av løyper i Sør-Aurdal. I dag er denne oppgaven tatt ut av selskapet og overført dette til andelslag og foreninger som har løypekjøring som sine formål.

Tidligere har Vadres destinasjon sendt ut løypegiroer i magasinet Valdres men nå i 2015 har det også nå uteblitt, dette betyr en merkostnad for oss i form av porto.

Vi har valgt en basis pris på løypeavgiften på kr.850,- pr år, men du velger selvsakt selv beløpet du vil betale

Dette gjorde at Knut Døhlen tok initiativ til et møte 1.april 2010 om videre kjøring av løyper i vårt område. Det møtte 14 personer og etter noe diskusjon ble det bestemt å danne et løypelag.

Lørdag 22. mai ble det avholdt årsmøte i hytta til Knut med 11 frammøtte. Der ble det valgt et styre bestående av 4 personer med Terje Ryen som leder og Knut Døhlen, Jan Rydgren og Gunnar Rydgren som styremedlemmer, disse fikk mandat til å gjøre de tiltak som måtte til for at vi kunne bli  registrert som en forening.

I løpet av sommeren og høsten ble vi registrert i Brønnysunregisteret, i enhetsregisteret, og frivillighetsregisteret og vi fikk et org. Nr: 995784262

Vi opprettet også en bankkonto i Sparebank 1 Nittedal. Vi valgte å være en forening da dette var en billigere løsning for oss. Dette betyr at vi har medlemmer og ikke andeler, pr. 10.12. 2015 har vi 109 betalende løypebidrag, men det er nok fortsatt noen som tror det snør skiløyper. Så økonomisk sett har vi hode over vannet,

Som sagt er alt på frivillig basis, og jeg vil spesielt rose Knut, Trygve, Bjørn og Børre som har stilt sine snø scootere gratis til disposisjon, uten disse hadde det ikke blitt noen løyper, løypelaget har også kjøpt et par sporsettere og sin egen scooter som blir flittig brukt av flere frivillige kjørere.

Til slutt vil jeg takke alle som har gjort det mulig at vi fortsatt kan gå på ski i området Hølervatn, Bukfyll og Alketjerna ingen nevnt ingen glemt, vi ses i skiløypene.

Les også brevet fra Valdres Destinasjon.

 Løypekjøring i Sør-Aurdal

Tidligere var det Sør-Valdres Utvikling (SVU) gjennom Valdres Destinasjon som var ansvarlige for oppkjøring av løyper i Sør-Aurdal. I dag er denne oppgaven tatt ut av selskapet og overført andelslag og foreninger som har løypekjøring som sine formål.

 

For områdene rundt Hølervann, Bukfyll og Alketjern er det i dag foreningen Hølervassløypene som er ansvarlige for og bekoster løypekjøringen. Hølervassløypene ble dannet i 2010, og de preparerer omtrent 40 km løyper med doble spor ved bruk av scooter gjennom vinteren. I området Hølervassløypene opererer, ligger det 315 hytter som drar direkte nytte av arbeidet løypelaget gjør. I tillegg knyttes løypenettet i Sør-Aurdal enda bedre sammen, noe som gir også andre hytteeiere og ikke minst lokalbefolkningen et enda bedre løypetilbud.

 

Med vennlig hilsen

Øystein Granhus,
Valdres Destinasjon AS

 

 


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift